O NBHA 

NBHA neboli National Barrel Horse Association je společenství, které zaštiťuje a podporuje rychlostní disciplínu Barrel Race. Země, které mají založenou vlastní NBHA, jsou pod záštitou WBHA - World Barrel Horse Association a IBHF - International Barrel Horse Association, které přejala metody a pravidla od NBHA USA, které aplikuje při konání závodů v jednotlivých zemích.

Vlastní NBHA má ve světe založeno 22 států: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Francie, Chile, Itálie, Kanada, Německo, Maďarsko, Mexiko, Panama, Paraguay, Polsko, Singapur, Slovensko, Španělsko, Uruguay, USA a Venezuela. 


NBHA CZ

NBHA CZ byla založena roku 2010. Je členskou asociací IBHF Europe (International Barrel Horse Federation Europe), která spadá pod mezinárodní IBHF sdružující NBHA i všech ostatních kontinentů a WBHA (World Barrel Horse Association). Zároveň je NBHA CZ členskou asociací PRCZA (Prorodeo Czech Association).

Člen NBHA CZ se stává zároveň členem asociace Pro Rodeo Czech Assotiation (PRCzA). Členství jej opravňuje ke startování na všech soutěžích pořádaných PRCzA bez placení dalšího členského příspěvku.

Soutěže pořádané NBHA CZ podléhají Pravidlům NBHA.


Co znamená založení NBHA pro české jezdce?

Jedním z hlavním cílů NBHA CZ je vytvořit širokou základnu jezdců, ale hlavně vytvořit pro tyto jezdce kvalitní zázemí. Dalším cílem je zvýšit úroveň Barrel Racingu v Čechách - jak zvýšením kvality vlastních závodů, tak poskytnutím jezdcům vzdělávací semináře, tréninkové kliniky se světoznámými trenéry apod. Asociace pomáhá jezdcům v přístupu k mezinárodním závodům jako je European Championship, European Cup a  v neposlední řadě na World Cup pořádaný WBHA.

V rámci NBHA CZ jsou vypisovány tyto disciplíny v kategorii open a youth: Barrel Race, Pole Bending.

 • Kategorie YOUTH - děti a mládež do 17 let (včetně, rozhoduje rok narození).
 • Kategorie OPEN - bez rozdílu věku a pohlaví.
 • Kategorie NOVICE - pro začínající jezdce a koně bez rozdílu věku a pohlaví. Startovní dvojice jezdec x kůň smí v této kategorii startovat po dobu 2 let, pokud v minulých letech nestartovali ve třídě Open a nezískali bodové ohodnocení. Finanční odměny ani body se v této třídě nepřidělují.

Co je Barrel Race?

Disciplína Barrel race je hlavní rychlostní disciplínou. Vznikla jak jinak než v Americe. Cílem závodu je, co nejrychleji objet 3 sudy, které jsou postaveny do trojúhelníku. Je to disciplína hodnocená pouze časem. Pattern (trasa) musí mít tvar trojlístku. Jezdec si ovšem může zvolit, zda pojede jako první sud levý nebo pravý, přičemž musí protnout startovní a poté i cílovou čáru ve vymezeném prostoru. Disciplína se jezdí dvoukolově, přičemž je každé kolo hodnoceno zvlášť. Za shozený sud je no-time v kole.


Co je Pole Bending?

Slalom mezi tyčemi, tak by se dal volně přeložit název disciplíny, která je ještě více techničtější než disciplína Barrel race a proto ne každý barelový kůň jezdí i tyče. Cílem závodu je, co nejrychleji projet trasu podél tyčí, dvakrát slalom mezi 6 tyčemi a opět podél tyčí rovně. Je to disciplína hodnocená pouze časem. Stejně jako u barelů, si jezdec může zvolit, zda pojede podél tyčí zprava nebo zleva, přičemž musí protnout startovní a poté i cílovou čáru ve vymezeném prostoru. Disciplína se také jede dvoukolově.


Jak se stát členy NBHA CZ?

Pokud se rozhodnete stát členem NBHA CZ nebo si prodloužit stávající členství, na prvních závodech, kterých se účastníte, odevzdejte: 

 • vyplněnou a podepsanou přihlášku
 • roční členský příspěvek: 600 Kč

Členství lze také uhradit na účet číslo: 2200974415 / 2010 Fio banka a.s. - do poznámky uvést celé jméno člena.

Pokud jezdec závodí na více koních, platí členský příspěvek pouze jednou.

Každý člen obdrží na svých prvních závodech NBHA CZ členskou kartu + samolepku NBHA CZ pro aktuální rok.

Člen NBHA CZ se stává zároveň členem asociace Pro Rodeo Czech Assotiation (PRCZA). Členství jej opravňuje ke startování na všech soutěžích pořádaných PRCZA bez placení dalšího členského příspěvku PRCZA. Na sloučených soutěžích NBHA + PRCzA je startovné pro členy PRCzA bez příplatku, bodové zisky budou počítány do obou asociací.

Přihlášení na závody

Přihlášení na závody lze pouze skrze elektronickou přihlášku, která je vždy zavčas uveřejněna v odkazu Kalendář akcí u konkrétních závodů spolu s propozicemi pro daný závod, které upřesňují informace ohledně ustájení, harmonogramu atd. Pro odeslání přihlášky je nutné zaškrtnout políčko Souhlasím:

 • Odesláním přihlášky souhlasím s užitím pořízených fotografií a audiovizuálních záznamů mé osoby na akci v jakékoli podobě (digi, hmotné) pro účely umělecké, reklamní, redakční a jiné bez nároku na finanční odměnu. 
 • Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů v ní uvedených a zveřejněním jména a příjmení a jména koně ve výsledkových listinách na webu a Facebooku NBHA CZ. Další uvedené údaje nebudou uveřejněny.
 • V případě, že s těmito body zásadně nesouhlasíte, kontaktujte vedení NBHA.


Startovné

Startovné se platí za dvojici jezdec + kůň. Pokud jezdec startuje na více koních, platí startovné za každého svého koně. 

Pro členy NBHA CZ:

 • OPEN 400 Kč
 • YOUTH 200 Kč
 • NOVICE 100 Kč

Pro nečleny NBHA CZ : 

 • OPEN 500 Kč
 • YOUTH 300 Kč
 • NOVICE 200 Kč

Start na soutěžích není podmíněn členstvím v NBHA CZ. Nečleni mají v případě výhry nárok na finanční odměny, bodové zisky jim ale nebudou počítány a nemohou se ani kvalifikovat na Národní finále NBHA CZ. 

Startovné může být upraveno dle podmínek konkrétního pořadatele závodu. Pro jackpotový závod budou vypsány samostatné propozice. 

Office fee (správní poplatek za startující dvojici jezdec - kůň): 100 Kč

VÍCE INFORMACÍ V PRAVIDLECH