KVALIFIKACE

Na Národní finále České republiky budou kvalifikováni jezdci na základě výsledků jednotlivých kol, kdy sbírají body v divizích dle umístění viz. PRAVIDLA SEKCE C: Divize a bodování.

Po skončení všech kol jsou body sečteny a do Národního finále je kvalifikován každý jezdec s minimálně 5 body v dané divizi. Jezdec může být kvalifikován v každé divizi. 

Na Národním finále České republiky může být jeden kůň přihlášen a předveden maximálně dvakrát v jedné třídě bez ohledu na vlastnictví. V žádném případě nemůže kůň startovat více než dvakrát v jedné třídě.

Kvalifikovaní jezdci jsou zvýrazněni tučně červeně v každé divizi - tzn. že jezdec kvalifikovaný ve více divizích může na finále startovat s tolika koňmi v dané kategorii, kolikrát je kvalifikovaný (Např. Barrel race Open má 4 divize, pokud se jezdec kvalifikuje ve všech divizích, může v této disciplíně a kategorii startovat až se 4 koňmi).