ZRUŠENA BARRELOVÁ KLINIKA

13.06.2018

S velkou lítostí oznamujeme, že se barelová klinika ruší 😢 kvůli neserióznosti zájemců o plánovanou lasařskou a horsemanship kliniku a jejich neschopnosti zaplatit do dnešního data zálohu, aby mohla být letenka pro Terryho objednaná, ruší se bohužel i klinika barelová. Pokud se totiž náklady na letenku nepodělí mezi více subjektů, vzroste cena. Zaplacené zálohy budou samozřejmě vráceny.