Změny v pravidlech 2018

26.03.2018

Zásadní změny v Pravidlech pro rok 2018, které vyplynuly zejména z Valné hromady NBHA CZ konané 2.9.2017:

Sekce A 16: 

  • Soutěžící může jet na jakémkoliv koni bez ohledu na vlastnictví, může jet ve třídě na libovolném počtu koní. Počet startů jezdce není omezen. Kůň však nesmí v dané třídě startovat více než dvakrát.

Sekce B 10: 

  • Pořadatel soutěže může povolit přenesení času z jedné třídy a uplatnit jej i v další. Např.: čas v třídě Youth lze uplatnit i v třídě Open. Soutěžící, kteří chtějí mít čas zahrnut do více tříd, musí svůj úmysl oznámit před zahájením akce a musí zaplatit startovné pro všechny chtěné třídy. Fyzicky však soutěžící může (pokud chce) startovat pouze v jedné třídě, tj. v té, která je na programu vypsána jako první. Čas se mu ale započítá do tříd ostatních. Soutěžící je pak způsobilý vyhrát peněžní výhry a body ve všech třídách, pro které má zaplacené startovné. Pokud k tomu dojde, musí být NBHA třídy po sobě a pattern pro Open a Youth musí být přesně stejný a nesmí být žádným způsobem změněn. 

Sekce C 11: 

  • Na Národním finále České republiky může být jeden kůň přihlášen a předveden maximálně dvakrát v jedné třídě bez ohledu na vlastnictví. V žádném případě nemůže kůň startovat více než dvakrát v jedné třídě.

Sekce D 4: 

  • Soutěžící je povinen se po skončení závodů informovat, zda získal finanční výhru. Případnou finanční výhru, je povinen vyzvednout si ještě v den závodů po jejich skončení, a podepsat její převzetí. Pokud tak neučiní, částka zůstává v pokladně NBHA a jezdec na výplatu v jiný den již nemá nárok.