Změny v pravidlech 2017

08.03.2017

SEKCE A bod 7.: Start je povolen pouze na pokyn rozhodčího. Za nepovolený start může být uděleno: varování, pokuta 200 Kč, případně "no time" dle uvážení rozhodčího.

SEKCE A bod 8.: Po dojetí patternu soutěžící neprodleně opustí arénu. V případě ztráty části výstroje (chránič, klobouk) se pro ně jezdec se svým koněm z bezpečnostních důvodů v žádném případě nevrací, ale opustí arénu a vyčká, dokud si nebude moci svou výstroj vyzvednout u pověřeného personálu (technické čety). Opět může být uděleno varování, pokuta 200 Kč, případně "no-time" dle uvážení rozhodčího za porušení.

SEKCE A bod 14.: Soutěžící může jet na jakémkoliv koni bez ohledu na vlastnictví, a může jet ve třídě na libovolném počtu koní. Nicméně kůň by neměl být předveden více než jednou osobou ve třídě, pokud nejsou splněny tyto podmínky:

a) Oba závodníci jsou nejbližšími členy jedné rodiny, (manžel, manželka, děti, druh, družka žijící ve společné domácnosti).

b) Žádný z těchto soutěžících už nesmí startovat na jiném koni v této třídě.

Toto neplatí pro třídu HOBBY (NOVICE), zde může být kůň předveden i dvěma nepříbuznými jezdci, nesmí však startovat více než dvakrát.

Na jednom koni v daném kole soutěžního seriálu smí v jedné kategorii startovat pouze jeden jezdec. Z tohoto pravidla může být udělena výjimka v případě startujících, kteří jsou v prokazatelně přímém příbuzenském vztahu (sourozenci, rodič - dítě, manželé), kůň však nesmí startovat více než dvakrát v dané kategorii. Tuto skutečnost je třeba zmínit při zápisu.

Jezdci, kteří nejsou v příbuzenském vztahu, se mohou na jednom koni vystřídat v rámci různých kategorií - např. s jedním jezdcem může kůň startovat v kategorii OPEN a s jiným jezdcem v kategorii YOUTH nebo v kategorii HOBBY.

SEKCE A bod 21.: NBHA rozhodčí mají právo vyloučit nekontrolovatelného koně, který není schopen odstartovat do jedné minuty po vstoupení do arény. Toto pravidlo se nevztahuje na soutěžící, kteří ještě nebyli vpuštěni do arény obslužným personálem. Není-li jezdec schopen se svým koněm vstoupit do arény a dostavit se na start do tří minut od výzvy hlasatelem, obdrží "no-time" za tuto jízdu. Pokud jezdec nezvládne zajet svou úlohu do dvou minut od protnutí startovní čáry (např. pro neposlušnost koně), bude mu udělen "no-time" a bude vyzván k opuštění arény. Pokud výzvu neuposlechne, bude mu udělena pokuta 200Kč.

SEKCE B bod 9.: Pořadatel musí povinně vypsat třídy OPEN a YOUTH, vypsání třídy HOBBY je ponecháno na uvážení pořadatele. Pořadatel soutěže může povolit přenesení času z jedné třídy a uplatnit jej i v další. Např. čas v třídě Youth lze uplatnit i v třídě Open. Soutěžící, kteří chtějí mít čas zahrnut do více tříd, musí svůj úmysl oznámit před zahájením akce a musí zaplatit startovné pro všechny chtěné třídy. Fyzicky však může startovat pouze v jedné třídě, čas se mu ale započítá do tříd ostatních. Je pak způsobilý vyhrát peněžní výhry a NBHA body stejně, jako kdyby čas zajel v jiné třídě. Pokud k tomu dojde, musí být NBHA třídy po sobě a pattern pro Open a Youth musí být přesně stejný a nesmí být žádným způsobem změněn.

- tzn. že nelze přenášet časy do nebo z kategorie HOBBY/NOVICE

SEKCE C bod 5.:

Dělení divizí u Barrel Race: Kategorie OPEN - divize po 0,5s, kategorie YOUTH - divize po 1s, kategorie HOBBY po 2s.

Dělení divizí u Pole Bending: Kategorie OPEN - divize po 1s, kategorie YOUTH - divize po 2s, kategorie HOBBY po 4s.

SEKCE D bod 4.: Jezdec, který vyhraje finanční výhru je povinen vyzvednout si tuto částku v den závodů, na kterých ji vyhrál, a podepsat převzetí. Pokud tak neučiní, částka zůstává v pokladně NBHA a jezdec na výplatu v jiný den již nemá nárok.

SEKCE E bod 4.: Pokuta 100,- Kč bude udělena jezdci, který se bez předchozí omluvy dostaví na závody po ukončení zápisu jezdců do startovních listin a kontrole průkazů koní veterinářem.

SEKCE F: Zrušeno ! Každý, kdo ztratí během své jízdy klobouk, bude rovněž pokutován 200,- Kč. Jezdec, který pokutu nezaplatí, nemůže dál startovat na této a každé další NBHA soutěži až do doby, kdy pokutu uhradí v plné výši.