Veterinární podmínky 2015

08.01.2016

Zpřísnění veterinárních podmínek: Upozornění pro jezdce Prorodeo Tour a NBHA Championship 2015

V zájmu jezdců jsme se rozhodli pro nezbytná opatření v souvislosti s výskytem infekční anémie koní (AIE). Vzhledem k vysoké koncentraci koní různých odvětví jezdeckého sportu na Závodišti Pardubice, z nichž mnozí jsou ze zahraničí, případně stratují na zahraničních závodech, bylo přijato pořadatelem zpřísněné opatření: Na závodech konaných organizací PRCzA a NBHA ve dnech 27. - 28. června na dostihovém závodišti v Pardubicích bude u všech koní požadováno sérologické vyšetření krve na infekční anémii (koggins test). Test nesmí být starší 30 dnů. Osvědčení dokazující negativní test musí být předloženo při přejímce při vjezdu do areálu ještě před vyložením koně z přepravníku. Koni nebo koním bez vyšetření nebo s pozitivními výsledky nebude umožněn start v soutěži a bude požadované okamžité opuštění areálu.

Aby bylo možné tyto přejímky koní fyzicky provádět, prosíme účastníky, aby najíždeli pouze v předem určených hodinách. Časy budou vždy součástí propozic na dané kolo. Toto opatření platí pro všechny koně, bez výhrad.

V případě problémů s vyhotovením testu do termínu konání se obratťe na p. Milana Patu (tel. 602182727), poskytne Vám kontakt na laboratoř, která testy vyhotoví do 48 hodin.

O podmínkách pro další kola Vás budeme včas informovat.