PŘEHLED FINANCOVÁNÍ NBHA CZ A DALŠÍ DOKUMENTY

07.01.2020

Pro informovanost nejen našich členů je zde nově rubrika s dokumenty, které se týkají fungování NBHA CZ.

Jsou zde Zápisy z Valných hromad, kde jsou zaznamenány odhlasované změny, daňová přiznání spolku a nově také souhrnná zpráva Přehled financování a hospodaření za posledních 5 let.