PREZIDIUM


Ing. arch. KRISTÝNA TESAŘOVÁ

Prezidentka

  • zahraniční stránka spolku

Ing. Klára Kopecká

Viceprezidentka

  • finanční stránka spolku
  • organizační stránka spolku

Barbora Kratochvílová

Sekretářka

  • webmaster a správce sociálních sítí